Kopřivnice

773 495 495
Francouzská 1199/21, 74221 Kopřivnice
chachar.koprivnice@seznam.cz

Provozovatel

Název: Martina Kopecká

Sídlo: Na Úžině 1187/7, 724 00, Ostrava - Stará Bělá

IČO: 09102957

DIČ: CZ 9451145935